La vocal neutra

Feu clic a l'enllaç https://blogs.cpnl.cat/eltauler/2012/02/15/la-vocal-neutra-ae/ per obrir el recurs.