Els pronoms

Feu clic a l'enllaç https://www.slideshare.net/SlviaMontals/pronoms-29769143 per obrir el recurs.