Ajuda: «Cerca cursos»

  • Aquesta serà la plataforma virtual que es farà servir durant el curs 2021-2022, per tant l'alumnat haurà d'estar atent a tot aquell material o tasques que s'hi pengin. A més, si per motiu de la COVID-19 la classe, algun alumne/a o la professora han de restar confinats a casa serà la via de comunicació utilitzada entre professora - alumnes.