Exemples de poemes trobadorescs

Feu clic en l'enllaç Exemples de poemes trobadorescos.odt per veure el fitxer.