Preposicions

Feu clic en l'enllaç preposicions.odp per veure el fitxer.