Respostes activitats pronoms febles llibre

Feu clic en l'enllaç Respostes pronoms febles..odt per veure el fitxer.