Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

4. Funcionament de la matèria

4.3. Guia d'estudi i model examen

Serà molt útil oferir una guia d'estudi per a que l'alumne pugui saber en tot moment totes les consideracions importants de les proves d'avaluació o els exàmens presencials. En aquest sentit convé establir:

  • Estructura l'examen (apartats, model de preguntes…).
  • Continguts que apareixeran i no apareixeran.
  • Aspectes importants a remarcar (ortografia, redacció, material adicional…)

També serà d'especial rellevància exposar un model d'examen real (i les seves solucions si es possible) per a una major seguretat de l'alumne.