Recurs 2 (wiki)

Fes una proposta d'activitat per la teva aula Moodle i comenta-la al següent wiki (adjunta imatges, enllaços o qualsevol cosa que ilustri la teva proposta):

Pensa que estàs treballant a un espai col·laboratiu i has de respectar el treball dels altres.

Per començar us he comentat un exemple d'activitat H5P

Exemples d'inserció d'activitat H5P

Toni Vilaret

Exemple d'activitat H5P de juxtaposició que utilitzo inserir dins un llibre Moodle:


Per insertar l'activitat als llibres Moodle, primer creo l'activitat i després l'incrusto amb el següent codi, substituint la direcció url per la direcció de l'activitat que vull insertar:


<center><iframe src="https://aulavirtual.caib.es/c07008351/mod/hvp/embed.php?id=18727" width="700" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center>


  • L’activitat es titula SOM CREADORS DE TEXTOS NARRATIUS i va adreçada a alumnes d’FPB1 (Agustina Hervás Ramos).

Narracions

Els alumnes hauran de crear un text narratiu en grups de 3 sobre esdeveniments reals o imaginaris ocorreguts en un espai i temps determinat, on hi hagi un protagonista, un antagonista i, al manco, dos personatges secundaris. L’activitat consta de tres parts i cada grup haurà de consensuar qui desenvolupa cada part i quin serà l’espai i el temps on tenen lloc els fets. 

  1. Un/a primer/a alumne/a redactarà la introducció (plantejarà la història o fets a narrar exposant el conflicte que conduirà a una sèrie d’esdeveniments). 
  2. El/la segon/a alumne/a redactarà el desenvolupament o nus en base a la introducció del/la company/a i desenvoluparà els esdeveniments principals. 
  3. Finalment, el/la tercer/a alumne/a redactarà el desenllaç on es resoldrà el conflicte plantejat en la introducció i que fou desenvolupat en el nus.

Cada grup haurà d’escriure un títol per a la seva història que també haurà de ser consensuat entre tots els components del grup.

A més, cada membre haurà de revisar si s’han emprat els connectors discursius amb correcció i, en cas contrari, proposar connectors més adients.

connectors

Com a cloenda, totes les històries creades formaran part d’un llibre digital de lectura (recurs de l’aula) per a què tot l’alumnat pugui llegir de les narracions de la resta de companys/es.


Joan Miquel Font Gil

A mi m'agradaria indicar que, a més d'intentar variar el tipus d'activitat (cosa que estic intentant), m'he centrat en millorar la visualització de l'alumnat, que ho està agraint. Començava a acumular massa recursos... I encara he de reduir estructura...Secció "Benvinguda"