Recursos de Moodle

1. Recursos Moodle

Un recurs  és un objecte que un docent pot usar per assistir a l'aprenentatge, com una carpeta, fitxer, llibre o enllaç i que no és qualificable. Per afegir un recurs hem d'activar l'edició i anar a l'opció corresponent: