Característiques, tauler i perfil, paràmetres de curs

1. Què és Moodle?

La paraula Moodle significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d'aprenentatge Dinàmic Orientat a Objectes i Modular) fundat pel pedagog i informàtic australià  Martin Dougiamas.


Avantatges:

 1. Gratuïtat i facilitat d’instal·lació i actualització codi obert. 
 2. Entorn flexible i personalitzable 
 3. Alt nivell de seguretat 
 4. Diversitat de recursos 
 5. Diversitat d’activitats 
 6. Facilitat d’integració d’activitats creades amb altres aplicacions de codi lliure (continguts en format SCORM) 
 7. Interfície senzilla, intuïtiva 
 8. Cada estudiant pot tenir el seu propi ritme de treball 
 9. Avaluació contínua i diversificada: interacció, qualificador, rúbriques… 
 10. Eines comunicatives: fòrums, missatgeria interna, enquestes, consultes, calendari, 
 11. Possibilitat de treball col·laboratiu 
 12. Diferents tipus de format de cursos (per temes, grid, social, per setmanes)