Imprimeix el llibre sencerImprimeix el llibre sencer

Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

lloc: IES Santa Margalida
Curs: FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021
Llibre: Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats
Imprès per: Usuari convidat
Data: dissabte, 15 juny 2024, 09:02

1. Introducció

Una aula virtual d'una matèria ha de tenir tots els elements adeqüats per al correcte procés d'ensenyament-aprenentatge. Per això, un model que pot resultar exitós, és una aula virtual formada per una capçalera on es trobin tots els elements genèrics que ha de necessitar saber el nostre alumne i una sèrie d'unitats didàctiques, normalment 8, on es desenvolupin i es trobin els apunts amb tots els recursos i totes les activitats d'aprenentatge i avaluació:

2. Unitats didàctiques

Les unitats didàctiques poden estar configurades per lliuraments. Un lliurament és una entrega que l'alumne ha de fer en un periode determinat. Cada entrega és una unitat didàctica. D'aquesta forma hi ha una avaluació constant i periòdica de l'alumnat. 

3. Capçalera

La capçalera de l'aula virtual ha de tenir prou elements per a donar entendre el contingut i el funcionament de l'aula virtual de tot el curs. En aquest sentit, es proposa una capçalera basada en els següents elements:

4. Funcionament de la matèria

El funcionament de la matèria és un recurs en format pàgina que explica tota l'organització del curs i totes les consideracions adients per a que l'alumne entengui tot el necessari per assolir els objectius.

Els apartats que pot incloure aquest recurs poden ser:

  • Metodologia del curs
  • Material didàctic 
  • Sistemes d'avaluació i recuperació
  • Tipus de prova i qualificació
  • Continguts4.1. Tauler d'avisos i fòrum de dubtes

El tauler d'avisos i anuncis ens serà molt útil per a recordar als nostres alumnes les tasques que han de realitzar en el termini corresponent. També ens ajudarà a avisar-los dels aspectes importants de cada unitat o ens servirà per a convocar acontexiements importants relacionats amb la matèria (videoconferència, sortida, etc). Hem de recordar que aquests fòrum ve definit per defecte a l'aula virtual i que només té un sentit unidireccional, és a dir, els alumnes no poden respondre a les nostres entrades.

EXEMPLE:

El fòrum de dubtes i consultes ens servirà per a establir una comunicació asincrònica però interactiva amb el nostre alumnat, on podran manifestar totes les seves dubtes de qualsevol aspecte de la matèria. És útil que ja fixem els temes de debat per a una millor organizació, tal com es mostra al següent exemple:

4.2. Videoconferència

Serà molt útil oferir un recurs pàgina per a que l'alumnat es pugui connectar per videoconferència a les hores convocades pel professor/a. Així sempre tendrà un espai i una mateixa sala de videoconferència. Convé que, depenent del sistema que emprem, oferiguem unes instruccions precises de com procedir a la connexió.

EXEMPLE:

4.3. Guia d'estudi i model examen

Serà molt útil oferir una guia d'estudi per a que l'alumne pugui saber en tot moment totes les consideracions importants de les proves d'avaluació o els exàmens presencials. En aquest sentit convé establir:

  • Estructura l'examen (apartats, model de preguntes…).
  • Continguts que apareixeran i no apareixeran.
  • Aspectes importants a remarcar (ortografia, redacció, material adicional…)

També serà d'especial rellevància exposar un model d'examen real (i les seves solucions si es possible) per a una major seguretat de l'alumne.