Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

4. Funcionament de la matèria

4.2. Videoconferència

Serà molt útil oferir un recurs pàgina per a que l'alumnat es pugui connectar per videoconferència a les hores convocades pel professor/a. Així sempre tendrà un espai i una mateixa sala de videoconferència. Convé que, depenent del sistema que emprem, oferiguem unes instruccions precises de com procedir a la connexió.

EXEMPLE: