Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

4. Funcionament de la matèria

4.1. Tauler d'avisos i fòrum de dubtes

El tauler d'avisos i anuncis ens serà molt útil per a recordar als nostres alumnes les tasques que han de realitzar en el termini corresponent. També ens ajudarà a avisar-los dels aspectes importants de cada unitat o ens servirà per a convocar acontexiements importants relacionats amb la matèria (videoconferència, sortida, etc). Hem de recordar que aquests fòrum ve definit per defecte a l'aula virtual i que només té un sentit unidireccional, és a dir, els alumnes no poden respondre a les nostres entrades.

EXEMPLE:

El fòrum de dubtes i consultes ens servirà per a establir una comunicació asincrònica però interactiva amb el nostre alumnat, on podran manifestar totes les seves dubtes de qualsevol aspecte de la matèria. És útil que ja fixem els temes de debat per a una millor organizació, tal com es mostra al següent exemple: