Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

2. Unitats didàctiques

Les unitats didàctiques poden estar configurades per lliuraments. Un lliurament és una entrega que l'alumne ha de fer en un periode determinat. Cada entrega és una unitat didàctica. D'aquesta forma hi ha una avaluació constant i periòdica de l'alumnat.