Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

1. Introducció

Una aula virtual d'una matèria ha de tenir tots els elements adeqüats per al correcte procés d'ensenyament-aprenentatge. Per això, un model que pot resultar exitós, és una aula virtual formada per una capçalera on es trobin tots els elements genèrics que ha de necessitar saber el nostre alumne i una sèrie d'unitats didàctiques, normalment 8, on es desenvolupin i es trobin els apunts amb tots els recursos i totes les activitats d'aprenentatge i avaluació: