Configuració del progrés, blocs i altres opcions

3. Nova opció, ocult però disponible

La versió 3.6 de Moodle permet posar un recursos o activitat ocult però disponible. Això ens permet inserir un recurs o activitat a través del seu enllaç però que no estigui visible a la pàgina principal de Moodle.
Un exemple aplicable d'això seria:

Enllaçar un qüestionari dins el llibre de Moodle sense que estigués visible a la pàgina principal.

Incrustar una activitat H5P (video amb preguntes inserides) dins el llibre de Moodle sense que estigués visible a la pàgina principal. Per inserir podem utilitzar el següent codi substituint el codi de centre pel nolstre i la id de l'element per la id corresponent

<center><iframe src="https://aulavirtual.caib.es/c07008351/mod/hvp/embed.php?id=18727" width="700" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center>

títol vídeo