Configuració del progrés, blocs i altres opcions

1. Grau de progrés

1.2. Configuració de la barra de progrés

La barra de progrés o progrés de la compleció ens permet establir un bloc visible a l'alumne, on veu amb codis de diferent color les activitats no fetes, aprovades i suspeses. Permet a l'estudiant tenir una imatge visual del seu progrés i al professor a tenir una imatge de conjunt.

  • De color verd (aprovades)
  • De color vermell (suspeses)
  • De color blau (no realitzades)
  • De color groc (pendent de corregir)

Barra de progrés visió professorBarra progrés visió alumne