Configuració del progrés, blocs i altres opcions

2. Blocs

Són ítems de visualització de diferents aspectes que es troben a la part esquerra o dreta de la nostra AULA VIRTUAL. Ens interessa una Aula virtual neta i que no acumuli blocs innecessaris. Per tant, els suggerits són el calendari, la barra de progrés i/o els darres anuncis.