Configuració del progrés, blocs i altres opcions

1. Grau de progrés

1.1. Configuració del grau de progrés

Per utilitzar el seguiment de la compleció, cal activar l'opció als paràmetres generals del curs. Vegeu aquest vídeo tutorial (sense àudio).

Un cop fet, ja podrem accedir a una activitat o un recurs i definir el criteri de compleció que necessitem. El seguiment de compleció pot ser automàtic, quan determinem quines condicions s'han d'acomplir per considerar com a completada una activitat o com consultat un recurs, o manual, quan deixem que l'estudiant marqui si dóna per completada una activitat o no.

Si volem establir unes condicions per donar l'activitat per completada o el recurs, hem de canviar l'opció de seguiment a Mostra l'activitat com completada si es compleixen les condicions. Si, en canvi, no volem que l'activitat o recurs formi part del seguiment de compleció del curs hem de marcar l'opció No indiqueu la compleció de l'activitat.

Si marquem l'opció de seguiment a Mostra l'activitat com completada si es compleixen les condicions, el següent pas és determinar quines de les condicions que se'ns mostraran a sota de l'epígraf són necessàries per considerar com feta l'activitat o el recurs. Depenent de l'activitat o recurs que sigui, se'ns mostraran unes opcions o unes altres. Al següent vídeo (sense àudio) us mostrem com es configura una Tasca que es consideraria completada si l'estudiant visualitzés la tasca i enviés una tramesa abans d'una data.