Configuració del progrés, blocs i altres opcions

1. Grau de progrés

El grau de progrés és una manera d'indicar-li a l'alumnat a través de símbols i colors si ha superat una activitat o ha utilitzat els elements de l'aula virtual. Per exemple, podem configurar un arxiu perquè li indiqui a l'alumne si ja l'ha obert(activitat aconseguida) o una tasca o qüestionari pot ésser configurat per a que li indiqui a l'alumne que l'ha superat si ha tret més d'un 5. En resum, són una sèrie de símbols que l'indiquen a l'alumne si està progresant adequadament en relació a les activitats i processos que s'esperen d'ell.

 


Els símbols que contenen un vist significa que l'activitat ha estat completada segons els paràmetres que hem establert. Els color del vist també tenen un significat.Per exemple, el verd, significa que ha aprovat.

A més, podem treure un llistat per veure si han complit o no els objectius establerts. Per veure aquest informe hem d'anar al Menú Administració/Informes/compleció d'activitat