Recurs 2 (wiki)

Fes una proposta d'activitat per la teva aula Moodle i comenta-la al següent wiki (adjunta imatges, enllaços o qualsevol cosa que ilustri la teva proposta):

Pensa que estàs treballant a un espai col·laboratiu i has de respectar el treball dels altres.

Per començar us he comentat un exemple d'activitat H5P

Exemples d'inserció d'activitat H5P

S'està mostrant la versió #6 de la pàgina
(Restaura aquesta versió) 

Modificat: 7 febrer 2021, 12:58   Usuari: Agustina Hervás Ramos  → Imatge Agustina Hervás Ramos

Toni Vilaret

Exemple d'activitat H5P de juxtaposició que utilitzo inserir dins un llibre Moodle:


Per insertar l'activitat als llibres Moodle, primer creo l'activitat i després l'incrusto amb el següent codi, substituint la direcció url per la direcció de l'activitat que vull insertar:


<center><iframe src="https://aulavirtual.caib.es/c07008351/mod/hvp/embed.php?id=18727" width="700" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center>


  • L’activitat es titula SOM CREADORS DE TEXTOS NARRATIUS i va adreçada a alumnes d’FPB1 (Agustina Hervás Ramos).

Narracions

Els alumnes hauran de crear un text narratiu en grups de 3 sobre esdeveniments reals o imaginaris ocorreguts en un espai i temps determinat, on hi hagi un protagonista, un antagonista i, al manco, dos personatges secundaris. L’activitat consta de tres parts i cada grup haurà de consensuar qui desenvolupa cada part i quin serà l’espai i el temps on tenen lloc els fets. 

  1.  Un/a primer/a alumne/a redactarà la introducció (plantejarà la història o fets a narrar exposant el conflicte que conduirà a una sèrie d’esdeveniments). 
  2.  El/la segon/a alumne/a redactarà el desenvolupament o nus en base a la introducció del/la company/a i desenvoluparà els esdeveniments principals. 
  3. Finalment, el/la tercer/a alumne/a redactarà el desenllaç on es resoldrà el conflicte plantejat en la introducció i que fou desenvolupat en el nus.

Cada grup haurà d’escriure un títol per a la seva història que també haurà de ser consensuat entre tots els components del grup.

A més, cada membre haurà de revisar si s’han emprat els connectors discursius amb correcció i, en cas contrari, proposar connectors més adients.

connectors

Com a cloenda, totes les històries creades formaran part d’un llibre digital de lectura (recurs de l’aula) per a què tot l’alumnat pugui llegir de les narracions de la resta de companys/es.