Característiques, tauler i perfil, paràmetres de curs

4. Paràmetres del curs

4.2. Visualització del alumnes del GRID

Quan els alumnes cliquen sobre una caixa , els hi surt la següent pantalla, on poden passar d'una caixa a un altre,obrir els arxius de la caixa o tancar la caixa i retornar a la pàgina principal. Hi ha dues possibles visualitzacions a l'apartat disposició del curs, veure la capçalera junt amb el contingut d'una secció (Mostra totes les seccions en una pàgina) o només veure el contingut d'una secció a una pàgina flotant (Mostra una secció per pàgina)Configuració disposició del curs

Configuració mostra una secció per pàgina

Configuració mostra totes les seccions en una pàgina