Característiques, tauler i perfil, paràmetres de curs

4. Paràmetres del curs

4.1. Configuració del format GRID

Per configurar el format grid hem d'anar al nostre curs, anar al Menú Administració/edita paràmetres


 

Una vegada allà seleccionam les següent opcions(grid format/el número de seccions(caixes) i deixam les opcions com il·lustra la imatge

 

A més s'ha de canviar l' opció marcada en blau de la imatge d'avall per millorar la visualització dels títols de les caixes(el color taronja passa a blanc escrivint  ffffff)

 

El resta d'opcions les deixam igual. Guardam els canvis i tornam a la pàgina. Allà trobarem les caixes sense imatges, hem d'anar a change image i afegir la imatge que volem


Si activam el menú edició ens sortirà davall les caixes el format tema, on podrem afegir i modificar els continguts de les caixes, així com el seu nom i posició


Si anam al mení Edita situat a la dreta del nom del tema, en el cas anterior a la dreta del títol tema 1, en sortirà un quadre denominat Resum. Tot el que escrivim aquí sortirà com a pop-up quan ens situem a sobre del requadre. Aquí hem d'escriure la data en que es previst que es desenvoluparà l'unitat didàctica( format dd/mm/aaaa)