Característiques, tauler i perfil, paràmetres de curs

3. Editar el nostre perfil


Si clicam al menú contextual que ens surt davall el nostre nom, trobarem l'opció PERFIL:


Veurem una sèrie d'opcions editables que no hem de tocar perquè normalment estan ja preconfigurades per l'administrador. El que sí podem editar és el camp de DESCRIPCIÓ. Allà posarem tota la informació laboral que vulguem referida al nostre perfil.

També podem afegir una fotografia a la secció imatge de l'usuari. Allà on posa imatge nova afegim un fitxer de fotografia i el carregam. Quan tenim la fotografia posada hem d'anar a la part inferior i clicar a Actualitza perfil.