Pàgines web i vídeos sobre plàstics

1. Plàstics

Màquina injectora

https://www.youtube.com/watch?v=opIHKRpKkKg

Fabricació de botelles

https://www.youtube.com/watch?v=DeMH7uPs2Sw

Fabricació de bosses

https://www.youtube.com/watch?v=QOxbwrVUCuw

Màquina extrusora

https://www.youtube.com/watch?v=dw3SQS-DLXQ

Libros vivos

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?TemaClave=1079