Activitats H5P

4. Tipus d'activitats

Existeixen molts d'altres tipus d'activitats, la millor manera de conèixer-les és probar-les:Com exemple teniu aquesta: 

(Question set= permet integrar diferents tipus de qüestions H5P dins una)