Activitat 3 (H5P/vídeo sobre la guia d'avaluació)

Respon les preguntes inserides en aquest vídeo sobre com funciona una guia d'avaluació d'una tasca.