Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

2. Arrossegar i deixar anar dins d'un text

2.2. Ex: opcions il·limitades

Ex: opcions il·limitades

Per exemple seria el cas de la pregunta següent, en la qual s'han de poder arrossegar textos sobre un text de tal manera que cada text sigui la resposta correcta en més d'un lloc:

Caldrà escriure en el Text de la pregunta el text però substituint per [[1]] i [[2]] les opcions de resposta correctes en cada lloc. Per exemple:


En aquest cas com que una mateixa paraula pot utilitzar-se més d'un cop hem de seleccionar 'Il·limitat'.

En aquest cas no té massa utilitat seleccionar l'opció 'Barreja' . També aquí hem assignat totes les opcions de resposta al mateix grup, per a que apareguin en rectangles de la mateixa mida i color.