Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

1. Tipus de preguntes als qüestionaris

Tipus de preguntes als qüestionaris

Aquí podrem veure alguns dels nous tipus de preguntes que incorporen les versions 3.x.x de Moodle:

  • Arrossegar i deixar anar dins d'un text
  • Arrossegueu i deixeu anar sobre una imatge
  • Arrossegar i deixar anar marcadors

A continuació cada tipus de pregunta s'acompanya d'exemples i de com configurar-los.