Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

2. Arrossegar i deixar anar dins d'un text

2.1. Ex: textos d'un mateix grup

Ex: textos d'un mateix grup

Per fer una pregunta d'arrossegar textos sobre un text de tal manera que cada text sigui la resposta correcta només d'un lloc, cal escriure a l'enunciat de la pregunta el text però eliminant les paraules o textos per als quals volem deixar els forats, i substituint-los per [[1]] , [[2]] , [[3]]..., on 1, 2, 3 corresponen a les opcions correctes en cada lloc, que haurem d'escriure més avall a la configuració de la pregunta. Per exemple:El text que escrivim en l'opció 1 serà la resposta correcta que anirà a [[1]]. De la mateixa manera l'opció 2 serà la resposta correcta a [[2]] i l'opció 3 la resposta correcta a [[3]]:

Podem afegir més opcions que no corresponen a cap dels forats que hem deixat al text, les quals apareixeran com a possibles opcions de resposta. L'alumne haurà de triar només les opcions correctes i arrossegar-les al forat corresponent.

En aquest cas com que cada paraula pot utilitzar-se només un cop no seleccionem Il·limitat.

Podem seleccionar Barreja, per a que cada vegada les opcions de respostes apareguin en ordre aleatori. Totes les opcions de resposta en aquest cas han de pertànyer al mateix grup per tal que el rectangle en el que estan tingui la mateixa mida i el mateix color per a totes les opcions de resposta.