Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

2. Arrossegar i deixar anar dins d'un text

2.3. Ex: Arrossega un de cada grup

Ex: Arrossega un de cada grup

En aquest exemple de pregunta volem deixar forats de diferents colors (un per a cada grup), de manera que les opcions de resposta aparexeiran agrupades en grups del mateix color i l'alumne sabrà que ha de triar per a un forat d'un color alguna de les opcios de resposta disponibles al grup de respostes d'aquest color.

19 Substituirem per [[1]], [[2]]... les paraules que volem preguntar en el text:

 

2) En l'opció 1, 2 i 3 escriurem les respostes correctes per a [[1]], [[2]] i [[3]]. Cada una en un grup diferent perquè es diferenciïn en la pregunta. A partir de l'opció 4 posarem més opcions no vàlides indicant el grup al qual pertanyen.

Finalment seleccionam 'Barreja' per a que les opcions no apareguin en l'ordre de creació: