Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

3. Arrossegueu i deixeu anar sobre una imatge

3.1. Ex: 1 grup amb textos

Per configurar una pregunta com aquesta:

Cal fer:

Després cal definir quins seran els ítems arrossegables. Poden ser de tipus text o imatge:

Després hem de carregar una imatge de fons en 'Previsualitza' i arrossegar les opcions sobre la imatge allà on pertoqui per indicar com és la col·locació correcta.

Observeu que en situar els ítems on volem que sigui correcte, les coordenades que hi ha a 'Zones de col·locació' canvien automàticament. És a dir, no cal que nosaltres escriguem les coordenades a la secció 'Zones de col·locació'. Tan sols haurem de triar l'opció d'item arrossegable per a cada un dels forats o "Zones de col·locació" que vulguem que apareguin a la imatge, i quan a la secció 'Previsualitza' els arrosseguem sobre la imtage a la posició on pertoqui per indicar com és la col·locació correcta, les coordenades s'emplenaran automàticament.