Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

3. Arrossegueu i deixeu anar sobre una imatge

3.2. Ex: 2 grups amb imatges i textos

Ex: 2 grups amb imatges i textos

Exemple de pregunta d'arrossegar textos i imatges sobre una imatge de fons.

Per configurar-ho cal definir tots els ítems arrossegables. En l'exemple anterior les banderes (imatges) seran del grup 1 i els noms (text) seran del grup 2.

A la secció Zones de Col·locació definim tots els forats que hem de deixar sobre la imatge,  especificant un ítem arrossegable per a cada forat o 'Zona de col·locació'. Després, a l'apartat 'Previsualitza' cal afegir una imatge de fons i situar cada ítem al lloc correcte (les coordenades de cada zona de col·locació s'actualitzaran llavors automàticament):