Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

3. Arrossegueu i deixeu anar sobre una imatge

Arrossegueu i deixeu anar sobre una imatge

Explicació detallada a la documentació de Mooldle en aquest enllaç:  Tipo de pregunta arrastrar y soltar sobre imagen

Exemples: