Qüestionaris de Moodle

1. Qüestionaris

L'activitat 'Qüestionaris' de Moodle, s’dentifica per la icona i  permet al professorat obtenir informació sobre com van aprenent un determinat tema els estudiants. Es tracta d’una prova d’avaluació en la qual es pot agrupar un conjunt de preguntes, tantes com vulguem, que l'alumnat trobarà corregides un cop hagi enviat el qüestionari, si així ho configuram.

L'elaboració d'un qüestionari consta de dues parts:

1)     Per una banda hem d’ elaborar les preguntes. És recomanable tenir una base de dades de preguntes àmplia en la qual aquestes estiguin agrupades per categories. Després podrem seleccionar i combinar les preguntes per fer diferents qüestionaris.

2)     Per altra banda s'hauran de configurar els paràmetres que definiran les característiques del qüestionari i decidir quines preguntes s'hi inclouran.

La creació de les preguntes es pot fer integrada dins el procés de creació del qüestionari, o bé, de manera independent, per tenir-les prèviament preparades abans de començar amb la generació d’un nou qüestionari.