Elaboració de tasques

5. Guies d'avaluació

La qualificació guiada és un dels mètodes de qualificació avançada per a l'avaluació de tasques. Aquest mètode consisteix en la definició d'un seguit de criteris que es tindran en compte a l'hora d'avaluar la tasca i la puntuació màxima per cadascun d'ells. Podem dir que és un sistema intermedi entre la rúbrica i la qualificació directe.

Per activar la guia d'avaluació amb d'anar a la tasca i a l'opció qualificació seleccionar guia d'avaluació


Imatge per defecte

Figura 1: Activar la guia d'avaluacióImportant

Els estudiants poden visualitzar els criteris d'avaluació i les indicacions que especifiquem. D'aquesta manera tindran una guia sobre com han de realitzar l'activitat.


Anem a veure un vídeo com configurar una guia d'avaluació