Imprimeix el llibre sencerImprimeix el llibre sencer

Elaboració de tasques

lloc: IES Santa Margalida
Curs: FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021
Llibre: Elaboració de tasques
Imprès per: Usuari convidat
Data: dimarts, 18 juny 2024, 20:37

1. Utilitats

Utilitats d’una tasca:

Permet penjar, corregir i qualificar activitats de forma individual i en grups. D'aquesta manera tendrem les tasques ordenades i sempre disponibles i amb informació de quan s'ha entregat, fitxers enviats, comentaris.... Té diferents filtres que permet cercar per llinatge, per tasques pendents de qualificar...Figura 1. Opció visualitza totes les trameses d'una tasca
Per obrir una tasca hem de clicar damunt l'icona corresponent i ens sortirà un quadre resum amb dos botons a la part d'abaix. Si premem el que diu visualitza/qualifica totes les trameses veurem el llistat que hem comentat abans. Aquest llistat ens permet ordenar, filtrar....


a) Símbol de tasca i nomenclatura

b) Quadre resum ,visió professor.

  

  

Figura 2: Símbol i quadre resum d'una tasca

Important

Una de les accions més comunes és concedir una pròrroga. En el cas que sigui un alumne que vol tornar a enviar la tasca, cas, per exemple, que ha enviat la tasca d'una matèria per un altre, s'ha de tenir en compte que si heu posat límit d'un arxiu i l'alumne ha d'entrar a la tasca i eliminar l'arxiu. Això també ho pot fer l'administrador Moodle, però no el perfil professor.
Figura 3: Concedir una pròrroga i filtres


2. Crear i configurar una tasca

Passes per crear i configurar una tasca

Entram dins l’aula i activam l’opció activa edició. Anam a afegir activitat/tasca


1.png

Figura 4: Com crear una tasca

Ens sortirà la següent pàgina, on posam el títol, i la descripció de la tasca (podem activar o no que surti la descripció a la pàgina principal). Podem afegir vídeos, imatges, text i arxius. El títol de la tasca convé que estigui sistematitzat, per exemple, tasca avaluable BAT_BIOII 3.1.

A l'apartat descripció és on hem de posar les activitats en diferents formats (text, arxius, vídeos, audios....). Es recomana que la tasca estigui feta amb l'editor de Moodle i no amb un arxiu penjat, ja que és més fàcilment modificable. Una vegada guardada, l'alumne i el professor veuran, a més del títol i la descripció,  informació rellevant sobre la tasca (quadre blau d'imatge d'abaix). La visió del professor i de l'alumne no és la mateixa.


2.png

Figura 5: Títol i casella descripció


Si continua, amb la configuració el següent que trobam és la configuració del termini d'entrega, així com a la data límit a partir de la qual no es pot entregar la tasca. També es pot afegir a la plana principal aquesta informació. La tramesa pot ésser text en línia o fitxer (recomanat fitxers pdf)


Figura 6: Informació visió professorat

Figura 7 : Data límit, mostra sempre la descripció i tipus de fitxers admesos
També es pot activar l'opció gravar audio/vídeo que tenim a l'editor ATTO (idiomes). Per això hem de tenir activada la opció tasca en línia.


A partir de la versió de Moodle 3.3 surt una nova opció (imatge d'avall, fletxa blava), aquesta opció, quan s'activa, prioritzarà aquesta data a través del nostre tauler (després explicarem que és el tauler o àrea personal en castellà). A més, convé activar la casella "Mostrar siempre la descripción", així l'alumne pot veure la tasca que ha de fer encara que el període d'enviament no hagi començat.


Figura 7: Opcions recordar qualificació i mostrar sempre la descripció


Si anau al tauler tendreu un resum de totes les tasques pendents i qüestionaris entre d'altres (figura 8). Cada professor o alumne ho pot personalitzar (fletxa blava) En tot cas, és un àrea personalitzable pel professorat o per l'alumne, on pot obtenir informació dels seus cursos, com tasques pendents, notificacions, calendari.tauler

Figura 8: TaulerSi a paràmetres de la tramesa posam un si a la primera opció, l’alumne tindrà aquesta visió (imatge inferior). Així, després de pujar l’arxiu  haurà de pitjar el botó trametre per enviar l’arxiu de forma definitiva. Aquesta configuració genera el problema que molts alumnes no pensen en prema el botó Tramet, i l'arxiu es queda com a esborrany. Això significa que no arriba notificació al correu del professor i haurà d'anar a la tasca a veure si hi ha esborranys per corregir(veure imatge d'abaix).


Important

A paràmetres de la tramesa recomanam posar no a la primera opció. Així, l’ alumne pot pujar l'arxiu tantes vegades com vulgui dins el període en que la tasca està oberta. Aquesta opció és la més aconsellada per evitar que el lliurament quedi com a esborranyFigura 9: Paràmetres de la tramesa
Figura 10: Botó trametre d'una Tasca 
Figura 11: Trameses desades com a esborranyQuan l'alumne deixa la tasca com a esborrany la podem corregir igualment, encara que no ens arriba la notificació ja que formalment no l'ha entregada. Entram a la tasca i seleccionam el botó  Visualitza/qualifica totes les trameses. En aquest cas la tasca pareixerà en color marró i amb el rètol esborrany (fletxa blava de la imatge 11). 


Figura 12: Retornar una tasca a esborrany


Finalment, anam a l’apartat qualificació, i configuram la puntuació màxima. També és important l’apartat de categoria. Per tenir una categoria on ficar aquesta tasca, primer l’hem de crear al qualificador. Això servirà per a que totes les tasques o activitats online estiguin dins una categoria, i treure la nota mitjana de totes elles.


Figura 13: Opcions apartat qualificació d´una tascaPer crear una categoria, anam al menú configurar el llibre de qualificacions de l’apartat administració del curs. A l'apartat Qualificació per aprovar es recomana posar un 5, així les notes a partir de 5 surten en verd al qualificador i en vermell en cas contrari. A més això també es tradueix a color verd i vermell a l'informe/barra de progrés.


Un error freqüent quan es configura la categoria es posar un 5 a la qualificació mínima en lloc de posar-ho a la qualificació per aprovar.Figura 14: Crear una categoria al qualificador. Pas 1

Figura 15: Crear una categoria al qualificador. Pas 2Per corregir una tasca, clicam sobre la tasca i veurem quantes tasques estan pendents de qualificació


4.png

Figura 16: Notificació de les tasques enviades
Clicam damunt el botó qualificació, i si han entregat un document pdf, podem fer anotacions, retroaccions i posar la nota.(*S'ha instal·lat l'eina unconv que converteixen el documents word i Oppenoffice a pdf).


Vídeo 3. Correcció amb l'editor


A partir del Moodle 3.4 apareix un botó per contreure/expandir els comentaris, ja que a vegades són massa gransFigura 17: Editor de pdfs


El fluxe d'avaluació es pot activar si un vol fer publica la qualificació de forma simutània a tot l'alumnat. Això evita que els alumnes una vegada corregits si el lliurament encara està obert tornen a fer un enviament. El problema que genera és que el professorat pot oblidar fer públiques les qualificacions, més tenint en compte que hi ha pròrrogues puntuals.
 

 
 Vídeo 5. Activar el flux d'avaluació.


A l'apartat notificació convé activar l'opció primera, ja que si no, no rebrem les notificacions de tasques enviades


De forma predeterminada està desactivada, opció que pot ésser interessant si teniu molts alumnes que facin tasques ja que us arribaran moltes notificacions al correu. Hem canviat aquesta opció a nivell general.Figura 18: Configuració de l'apartat notificacions
A l'apartat de compleció d'activitat, activam l'opció següent:


Figura 19: Configuració de la compleció. 
D'aquesta manera sortiran a l'informe de progrés i la barra de progrés les tasques fetes i aprovades en verd i en vermell les suspeses(imatge d'abaix)


Figura 20: Informe de complecióVídeo 5: Resum audiovisual del procés de creació d'una tasca

2.1. Visió alumne

La visió que tindrà un alumne d'una tasca serà la que podem veure al vídeo.


3. Crear un solucionari

El solucionari serveix per augmentar l'eficiència en el temps de correcció i permetre a l'alumne tenir les solucions completes. Per evitar el plagi i l'intercanvi de les solucions entre alumnes configurarem que el solucionari només sigui visible quan es compleixin dues condicions:

  1. L'alumne ja ha entregat la tasca i ha estat qualificada
  2. El lliurament ja ha vençut.


Afegim un recurs tipus pàgina web i posam les solucions. Posam títol i les solucions


Figura 21: Recurs tipus pàgina web
Anam a l'apartat de restriccions i afegim dues restriccions, una per data, posant la data de venciment del lliurament i l'altra que per compleció, marcant que la microtasca ha estat completada (ja ha rebut una qualificació)


Figura 22: Restriccions d'un solucionari

4. Rúbriques

Es convenient activar l'opció de qualificació de rúbriques, ja que facilita la correcció i l'alumne pot conèixer els criteris d'avaluació i de qualificació. A continuació podem veure una rúbrica d'una tasca.(Visualització d'alumne)


Figura 23: Visualització de l'alumne d'una rúbrica digitalLes passes per establir una rúbrica són:

Anam a la tasca(clicam a sobre),al menú Administració de la tasca i anam a l'opció defineix rúbrica


Figura 24: Crear una rúbricaEntram i podem comencar a definir una rúbrica de nou o modificar una plantilla que ja estigui dins Moolde


Figura 25: Definir la rúbrica. Pas 1Si triam la primera opció podem començar a editar la nostra rúbrica. Deixam el resta d'opcions com predeterminades

Figura 26: Definir una rúbrica. Pas 2Finalment, quan anem a corregir ens sortirà la rúbrica, i basta apretar el nivell de cada criteri perquè ens calculi la nota automàticament sobre 10.


Figura 27: Qualificar amb una rúbrica


A la dreta de cada criteri hi ha un espai per fer comentaris sobre el criteri (fletxa blava).A continuació veurem dos vídeos resum del procés de creació i ús de la rúbrica. 


Per crear una tasca i una rúbrica de forma ràpida podem duplicar una tasca ja creada. Així la configuració de la tasca i la rúbrica associada també es duplicaran. Després ja només ens queda modificar la descripció de la tasca i la rúbrica si escau.


5. Guies d'avaluació

La qualificació guiada és un dels mètodes de qualificació avançada per a l'avaluació de tasques. Aquest mètode consisteix en la definició d'un seguit de criteris que es tindran en compte a l'hora d'avaluar la tasca i la puntuació màxima per cadascun d'ells. Podem dir que és un sistema intermedi entre la rúbrica i la qualificació directe.

Per activar la guia d'avaluació amb d'anar a la tasca i a l'opció qualificació seleccionar guia d'avaluació


Imatge per defecte

Figura 1: Activar la guia d'avaluacióImportant

Els estudiants poden visualitzar els criteris d'avaluació i les indicacions que especifiquem. D'aquesta manera tindran una guia sobre com han de realitzar l'activitat.


Anem a veure un vídeo com configurar una guia d'avaluació