Elaboració de tasques

2. Crear i configurar una tasca

2.1. Visió alumne

La visió que tindrà un alumne d'una tasca serà la que podem veure al vídeo.