Elaboració de tasques

3. Crear un solucionari

El solucionari serveix per augmentar l'eficiència en el temps de correcció i permetre a l'alumne tenir les solucions completes. Per evitar el plagi i l'intercanvi de les solucions entre alumnes configurarem que el solucionari només sigui visible quan es compleixin dues condicions:

  1. L'alumne ja ha entregat la tasca i ha estat qualificada
  2. El lliurament ja ha vençut.


Afegim un recurs tipus pàgina web i posam les solucions. Posam títol i les solucions


Figura 21: Recurs tipus pàgina web
Anam a l'apartat de restriccions i afegim dues restriccions, una per data, posant la data de venciment del lliurament i l'altra que per compleció, marcant que la microtasca ha estat completada (ja ha rebut una qualificació)


Figura 22: Restriccions d'un solucionari