Elaboració de tasques

4. Rúbriques

Es convenient activar l'opció de qualificació de rúbriques, ja que facilita la correcció i l'alumne pot conèixer els criteris d'avaluació i de qualificació. A continuació podem veure una rúbrica d'una tasca.(Visualització d'alumne)


Figura 23: Visualització de l'alumne d'una rúbrica digitalLes passes per establir una rúbrica són:

Anam a la tasca(clicam a sobre),al menú Administració de la tasca i anam a l'opció defineix rúbrica


Figura 24: Crear una rúbricaEntram i podem comencar a definir una rúbrica de nou o modificar una plantilla que ja estigui dins Moolde


Figura 25: Definir la rúbrica. Pas 1Si triam la primera opció podem començar a editar la nostra rúbrica. Deixam el resta d'opcions com predeterminades

Figura 26: Definir una rúbrica. Pas 2Finalment, quan anem a corregir ens sortirà la rúbrica, i basta apretar el nivell de cada criteri perquè ens calculi la nota automàticament sobre 10.


Figura 27: Qualificar amb una rúbrica


A la dreta de cada criteri hi ha un espai per fer comentaris sobre el criteri (fletxa blava).A continuació veurem dos vídeos resum del procés de creació i ús de la rúbrica. 


Per crear una tasca i una rúbrica de forma ràpida podem duplicar una tasca ja creada. Així la configuració de la tasca i la rúbrica associada també es duplicaran. Després ja només ens queda modificar la descripció de la tasca i la rúbrica si escau.