Elaboració de tasques

1. Utilitats

Utilitats d’una tasca:

Permet penjar, corregir i qualificar activitats de forma individual i en grups. D'aquesta manera tendrem les tasques ordenades i sempre disponibles i amb informació de quan s'ha entregat, fitxers enviats, comentaris.... Té diferents filtres que permet cercar per llinatge, per tasques pendents de qualificar...Figura 1. Opció visualitza totes les trameses d'una tasca
Per obrir una tasca hem de clicar damunt l'icona corresponent i ens sortirà un quadre resum amb dos botons a la part d'abaix. Si premem el que diu visualitza/qualifica totes les trameses veurem el llistat que hem comentat abans. Aquest llistat ens permet ordenar, filtrar....


a) Símbol de tasca i nomenclatura

b) Quadre resum ,visió professor.

  

  

Figura 2: Símbol i quadre resum d'una tasca

Important

Una de les accions més comunes és concedir una pròrroga. En el cas que sigui un alumne que vol tornar a enviar la tasca, cas, per exemple, que ha enviat la tasca d'una matèria per un altre, s'ha de tenir en compte que si heu posat límit d'un arxiu i l'alumne ha d'entrar a la tasca i eliminar l'arxiu. Això també ho pot fer l'administrador Moodle, però no el perfil professor.
Figura 3: Concedir una pròrroga i filtres