Activitat 6 (tasca sobre qüestionaris)

Crea un qüestionari amb les següents característiques:

  1. 1 intent, 40 minuts, amb hora de finalització
  2. Navegació seqüencial
  3. Mínim 8 preguntes amb 4 tipus de preguntes diferents.
  4. Una pregunta per pàgina
  5. Seleccionades de forma aleatoria
  6. Puntuació màxima 10
  7. Opcions de revisió, quan s'hagi tancat
  8. Restriccions extres activades per evitar copiar i aferrar.

Envia una captura de pantalla amb format pdf de la pàgina d'edició del qüestionari semblant a la següent: