S'està qualificant Trameses

Crea un qüestionari
El crea i envia la captura demanada.
2punts
El crea però no envia la captura demanada.
1punts
No el crea
0punts
Configuració del qüestionari
Ho configura com s'ha sol·licitat
2punts
Ho configura parcialment
1punts
No ho configura com s'ha demanat
0punts
Tipus de preguntes
Crea 4 o més tipus de preguntes
2punts
Crea diferents tipus de preguntes
1punts
No crea preguntes diferents
0punts