Évaluation de Devoirs rendus

Crea un qüestionari
El crea i envia la captura demanada.
2 points
El crea però no envia la captura demanada.
1 points
No el crea
0 points
Configuració del qüestionari
Ho configura com s'ha sol·licitat
2 points
Ho configura parcialment
1 points
No ho configura com s'ha demanat
0 points
Tipus de preguntes
Crea 4 o més tipus de preguntes
2 points
Crea diferents tipus de preguntes
1 points
No crea preguntes diferents
0 points