Esquema per temes

 • HEALTHY AND HYGIENIC HABITS

  QUESTIONS 

  1. WHAT IS A HEALTHY HABIT?

  2. WHAT IS A SEDENTARY PERSON?

  3. WHAT IS THE CORRECT BODY POSITION IN BED?

  4. HOW MANY LITERS OF WATER DO YOU NEED TO INGEST PER DAY?

  5. WHAT GROUP OF MACRONUTRIENTS/MICRONUTRIENTS DO THESE FOOD BELONG?

  - Meat     - Pasta    - Cheese  - Rice   Fruit   - Legumes   - Oil   - Bread    Fish   - Vegetables 


  ++ YOU HAVE TO SEND ME THE ANSWERS TO MY EMAIL jsllompartg@iessantanyi.cat THE NEXT WEDNESDAY

 • VOLLEYBALL

  Heu de redactar en anglès com es fa cada un dels gestos tècnics del video. Forearm, setting and serve

  Del vídeo del partit heu de fer un comentari de les diferents maneres que hi ha per fer punt i  heu d'elegir les 3 jugades que més vos hagin agradat o cridat l'atenció, diguent el minut del vídeo on es troben.

  M'HO HEU D'ENVIAR AL MEU EMAIL jsllompartg@iessantanyi.cat abans de divendres dia 27 de març

 • TRADITIONAL GAMES

  1. Read the information about traditional games


  2. Ask your family/parents about games that they played when were young.


  3. Find one game that you can play at home


  4. Play with them (or with your brothers) and take a picture during the game.


  5. Fill the card


  1. Llegir la informació sobre jocs tradicionals

  2. Demanar als vostres pares/familiars sobre jocs que ells jugaven quan eren petits.

  3. Intentar trobar-ne un que pogueu jugar a casa

  4. Jugar amb ells (o amb els vostres germans) i fer-se una foto durant el joc.

  5.Omplir la fitxa adjunta.


  DATA LÍMIT D'ENTREGA DIA 8 D'ABRIL al meu email jsllompartg@iessantanyi.cat

 • MUSCULOSKELETAL SYSTEM

  Search the name of all the muscles and bones in english.

  Data límit: 30 d'abril. jsllompartg@iessantanyi.cat


 • CHALLENGES

  Teniu fins dia 7 de juny per entregar-ho. Per justificar les 2 primeres activitats podeu gravarvos en vídeo, sinó vos surt no vos preocupeu, però al menys ho heu d'intentar! Si no teniu el material no l'heu de comprar, el podeu fabricar o segur que per ca vostra trobau qualque cosa que vos pugui servir.

  Saluut i anims!