ELS IMPOSTS

Els imposts són els Tributs més importants i coneguts. Per això, l'activitat d' avui serà la de descriure i  desenvolupar les característiques més rellevants dels cinc imposts que coneguis millor.

Pensa que la qualificació de la tasca serà la següent:

1 punt per cada una de les descripcions dels cinc imposts.

1 punt per cada una de les caracteritzacions de cada un dels imposts