Ajuda: «Cerca cursos»

En aquest curs virtual continuarem amb la feina del curs presencial que ha quedat interrompuda. Penjaré documents amb esquemes, resums i activitats de les unitats que ens queden per veure de cadascuna de les quatre assignatures que conformen el nostre mòdul de Comunicació i Societat I. D'altra banda els alumnes estan obligats a mantenir un retroalimentació contestant a les tasques que se'ls encomana.

FPB A Reparación estructural de embarcaciones deportivas