Ajuda: «Cerca cursos»
Aquest curs Moodle és una eina essencial per al treball diari de la matèria de Física i Química de 4t ESO. 

En aquest curs podreu trobar: 

- La presentació de la matèria. 

- De cada UD el material per treballar (dossier, exercicics, enllaços,...). 

- De cada UD material d'ampliació i de suport (vídeos, formularis, etc...)