Ajuda: «Cerca cursos»

Aquest curs s'ha habilitat per comprovar que l'ususari i la contrasenya són correctes