Ajuda: «Cerca cursos»

GH de 1r d’ESO.

Des del divendres 13 de març i fins a una data desconeguda d'abril o més tard. treballarem a casa en la materia de GH 1 ESO les UD del llibre, començant ara per la UD 10 i continuant si és possible amb les següents fins a completar el temari (Consolida, Conceptes i Làmines), atenyent a desenvolupar les competències digital, de recerca, de comprensió lectora i expressió escrita. No faran exàmens memorístics ni procedimentals, pero es valorarà la participació i l'entrega d'activitats digitals, com indiquen les instruccions de la Conselleria. Si tornam a les classes presencials hi haurà unes sessions per ajudar-los i després pot ser es faran  proves (no sabem si exàmens procedimentals i/o memorístics o altra mena de consideracions), i a més se revisaran l'agenda, el llibre, el quadern d'apunts, el quadern de làmines i les làmines.

Els alumnes amb avaluacions suspeses han de preparar sobre tot la recuperació del juny, estudiant les activitats de Consolida i Conceptes de la primera (UD 1-5) i segona (6-9). Les enviaran per medi digital en la classroom. 

Pels alumnes de 1r ESO A el codi Classroom és: pulzm5t

Pels alumnes de 1r ESO B el codi és: xdg3jhn

Pels alumnes de 1r ESO C el codi és: cizxud4